Chào mừng bạn đến với thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
ĐỢT 2: TỪ NGÀY 07/10/2018 ĐẾN NGÀY 27/10/2018
Sở Tư pháp
Sở Giáo dục và Đào tạo
TOP TRƯỜNG THAM GIA
01

572 thí sinh

Trường THCS Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
02

582 thí sinh

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hội An
03

406 thí sinh

Trường THCS Ông ích Khiêm, Thị xã Điện Bàn
04

584 thí sinh

Trường THCS Kim Đồng, Thành phố Hội An
05

687 thí sinh

Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện Đại Lộc
TOP HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THAM GIA
01

3316 thí sinh

Huyện Đại Lộc
02

3094 thí sinh

Huyện Phú Ninh
03

2317 thí sinh

Thành phố Tam Kỳ
04

2666 thí sinh

Huyện Thăng Bình
05

2251 thí sinh

Thành phố Hội An
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ MỚI NHẤT

Dương Văn Tài


Lớp 9-Trường THCS Quang Trung
Thị xã Điện Bàn

Nguyen nho thanh tung


Lớp 9-Trương THCS Võ Như Hưn
Thị xã Điện Bàn

Nguyễn Bùi Anh Phi


Lớp 9-Trương THCS Võ Như Hưn
Thị xã Điện Bàn

nguyenthanhdung


Lớp 9-Trương THCS Võ Như Hưn
Thị xã Điện Bàn

le duc toan


Lớp 9-Trương THCS Võ Như Hưn
Thị xã Điện Bàn

hoanglan


Lớp 9-Trương THCS Võ Như Hưn
Thị xã Điện Bàn

tran dinh thang


Lớp 9-Trương THCS Võ Như Hưn
Thị xã Điện Bàn

tran thi thu ny


Lớp 9-Trương THCS Võ Như Hưn
Thị xã Điện Bàn

Phan Văn Đặng Phúc


Lớp 7-Trường THCS Nguyễn Du
Thành phố Hội An

Huỳnh Đức Trung


Lớp 7-Trường THCS Nguyễn Du
Thành phố Hội An

Bui Minh Nguyet


Lớp 7-Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
Thành phố Hội An

Bui Minh Nguyet


Lớp 7-Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
Thành phố Hội An

cao thi phương thi


Lớp 8-Trường THCS Nguyễn Du
Thành phố Tam Kỳ

Nguyễn Thị Ngọc Khuê


Lớp 9-Trường THCS Chu Văn An
Huyện Duy Xuyên

hồ thị tú


Lớp 7-Trường THCS Tam Lộc
Huyện Phú Ninh