DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Đại Lộc 6102
2 Huyện Phú Ninh 5579
3 Thành phố Tam Kỳ 5153
4 Huyện Thăng Bình 5043
5 Thành phố Hội An 4779
6 Thị xã Điện Bàn 3467
7 Huyện Duy Xuyên 2178
8 Huyện Tiên Phước 2032
9 Huyện Bắc Trà My 1241
10 Huyện Núi Thành 1069
11 Huyện Nam Trà My 881
12 Huyện Quế Sơn 597
13 Huyện Phước Sơn 559
14 Huyện Nông Sơn 296
15 Huyện Tây Giang 125
16 Huyện Đông Giang 81
17 Huyện Hiệp Đức 71
18 Huyện Nam Giang 31

Copyright © 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0235.3812550 - Fax : 0235.3812247
Designed by Netlinkvn.com - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282

Đang trực tuyến: 1
Tổng số lượt truy cập: 2294800