DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Đại Lộc 6097
2 Huyện Phú Ninh 5578
3 Thành phố Tam Kỳ 5143
4 Huyện Thăng Bình 5041
5 Thành phố Hội An 4771
6 Thị xã Điện Bàn 3466
7 Huyện Duy Xuyên 2176
8 Huyện Tiên Phước 2027
9 Huyện Bắc Trà My 1240
10 Huyện Núi Thành 1066
11 Huyện Nam Trà My 881
12 Huyện Quế Sơn 578
13 Huyện Phước Sơn 558
14 Huyện Nông Sơn 296
15 Huyện Tây Giang 125
16 Huyện Đông Giang 81
17 Huyện Hiệp Đức 71
18 Huyện Nam Giang 31

Copyright © 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0235.3812550 - Fax : 0235.3812247
Designed by Netlinkvn.com - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282

Đang trực tuyến: 1
Tổng số lượt truy cập: 2276628