DANH SÁCH TRƯỜNG
STT TÊN TRƯỜNG SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Trường THCS Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ 1951
2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hội An 1830
3 Trường THCS Ông ích Khiêm, Thị xã Điện Bàn 1339
4 Trường THCS Kim Đồng, Thành phố Hội An 1116
5 Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện Đại Lộc 1050
6 Trường THCS Phan Tây Hồ, Huyện Phú Ninh 921
7 Trường THCS Chu Văn An, Huyện Duy Xuyên 897
8 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Phú Ninh 888
9 Trường THCS Phan Bội Châu, Huyện Đại Lộc 820
10 Trương THCS Võ Như Hưn, Thị xã Điện Bàn 809
11 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Tam Kỳ 777
12 Trường THCS Nguyễn Du, Huyện Đại Lộc 754
13 Trường THCS Nguyễn Hiền, Huyện Phú Ninh 738
14 Trường THCS Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ 730
15 Trường THCS Phan Bội Châu, Huyện Thăng Bình 665
16 Trường THCS Lương Thế Vinh, Huyện Phú Ninh 645
17 Trường THCS Trần Phú, Huyện Phú Ninh 626
18 Trường THCS Lê Hồng Phong, Thành phố Tam Kỳ 623
19 Trường THCS Mỹ Hoà, Huyện Đại Lộc 584
20 Trường THCS Phan Châu Trinh, Huyện Duy Xuyên 576
21 Trường THCS 19.8, Huyện Bắc Trà My 557
22 Trường THCS Lý Thường Kiệt, Huyện Thăng Bình 547
23 Trường THCS Lê Quý Đôn, Huyện Thăng Bình 542
24 Trường THCS Trần Phú, Huyện Đại Lộc 540
25 Trường THCS Nguyễn Hiền, Huyện Thăng Bình 534
26 Trường THCS Nguyễn Khuyến, Thành phố Tam Kỳ 516
27 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Thành phố Hội An 480
28 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Phú Ninh 479
29 Trường THCS Lý Tự Trọng, Huyện Tiên Phước 467
30 Trường THCS Nguyễn Du, Huyện Bắc Trà My 466
31 Trường THCS Tam Lộc, Huyện Phú Ninh 454
32 Trường THCS Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn 449
33 Trường THCS Phan Đình Phùng, Huyện Thăng Bình 425
34 Trường THCS Trần Quý Cáp, Huyện Thăng Bình 411
35 Trường THCS Lê Hồng Phon, Huyện Tiên Phước 401
36 Trường THCS Hoàng Diệu, Huyện Thăng Bình 373
37 Trường THCS Huỳnh Thị Lựu, Thành phố Hội An 372
38 Trường THCS Lê Quí Đôn, Huyện Duy Xuyên 364
39 Trường THCS Lê Quý Đôn, Huyện Phú Ninh 356
40 Trường THCS Lý Tự Trọng, Huyện Đại Lộc 346
41 Trường THCS Nguyễn Khuyến, Huyện Núi Thành 345
42 Trường THCS Quang Trung, Huyện Đại Lộc 344
43 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Huyện Thăng Bình 342
44 Trường THCS Lê Lợi, Huyện Đại Lộc 333
45 Trường THCS Chu Văn An, Huyện Phú Ninh 325
46 Trường THCS Quế Phú, Huyện Quế Sơn 320
47 Trường THCS Kim Đồng, Huyện Duy Xuyên 316
48 Trường THCS Phan Thúc Duyện, Thị xã Điện Bàn 310
49 Trường PTDTBT THCS Trà Mai, Huyện Nam Trà My 309
50 Trường THCS Chu Văn An, Huyện Thăng Bình 288
51 Trường PTDTBT THCS Trà Tập, Huyện Nam Trà My 273
52 Trường THCS Lê Cơ, Huyện Tiên Phước 264
53 Trường THCS Võ Thị Sáu, Huyện Đại Lộc 262
54 Trường THCS Nguyễn Du, Thành phố Hội An 262
55 Trường THCS Quế Trung, Huyện Nông Sơn 250
56 Trường THCS Kim Đồng, Huyện Đại Lộc 248
57 Trường THCS Thái Phiên, Thành phố Tam Kỳ 248
58 Trường THCS Quang Trung, Thị xã Điện Bàn 243
59 Trường THCS Nguyễn Huệ, Huyện Đại Lộc 239
60 Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện Núi Thành 221
61 Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Huyện Thăng Bình 218
62 Trường TH&THCS Phước Năng, Huyện Phước Sơn 216
63 Trường THCS Lê Quý Đôn, Huyện Tiên Phước 211
64 Trường THCS Nguyễn Khuyến, Thành phố Hội An 195
65 Trường TH&THCS Quang Trung, Thành phố Hội An 191
66 Trường THCS Lý Tự Trọng, Thành phố Tam Kỳ 184
67 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Huyện Bắc Trà My 181
68 Trường THCS Lý Thường Kiệt, Huyện Đại Lộc 172
69 Trường THCS Phan Bội Châu, Thành phố Hội An 166
70 Trường THCS Kim Đồng, Huyện Núi Thành 162
71 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Huyện Đại Lộc 161
72 Trường THCS Lê Văn Tám, Huyện Tiên Phước 143
73 Trường THCS Lương Thế Vinh, Huyện Núi Thành 135
74 Trường THCS Phan Châu Trinh, Huyện Phú Ninh 134
75 Trường THCS Quế An, Huyện Quế Sơn 130
76 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Thăng Bình 128
77 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, Huyện Thăng Bình 123
78 Trường PTDTNT Phước Sơn, Huyện Phước Sơn 122
79 Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện Tiên Phước 118
80 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Thăng Bình 117
81 Trường THCS Lê Quý Đôn, Huyện Đại Lộc 112
82 Trường THCS Trần Ngọc Sương, Huyện Tiên Phước 111
83 Trường THCS Lê Đình Chinh, Huyện Thăng Bình 110
84 Trường PTDTNT Nam Trà My, Huyện Nam Trà My 102
85 Trường THCS Hoàng Diệu, Huyện Núi Thành 98
86 Trường THCS Lý Tự Trọng, Huyện Phước Sơn 97
87 Trường THCS Lý Thường Kiệt, Thành phố Hội An 89
88 Trường THCS Chu Văn An, Thành phố Hội An 86
89 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Thị xã Điện Bàn 82
90 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Huyện Tiên Phước 79
91 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, Huyện Tiên Phước 78
92 Trường PTDTNT THCS Tây Giang, Huyện Tây Giang 68
93 Trường THCS Trần Cao Vân, Huyện Núi Thành 66
94 Trường TH&THCS Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn 64
95 Trường PTCS Quế Phước, Huyện Nông Sơn 63
96 Trường THCS Trần Phú, Thị xã Điện Bàn 61
97 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huyện Thăng Bình 58
98 Trường THCS Quế Minh, Huyện Quế Sơn 55
99 Trường THCS Trần Hưng Đạo, Huyện Đại Lộc 50
100 Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Huyện Thăng Bình 49
101 Trường THCS Phù Đổng, Huyện Đại Lộc 48
102 Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc, Huyện Tây Giang 47
103 Trường THCS Đông Phú, Huyện Quế Sơn 46
104 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗ, Huyện Tiên Phước 45
105 Trường THCS Mẹ Thứ, Huyện Đông Giang 44
106 Trường THCS Quang Trung, Huyện Thăng Bình 42
107 Trường TH&THCS Phước Hòa, Huyện Phước Sơn 42
108 Trường THCS Quang Trung, Huyện Tiên Phước 39
109 Trường PTDTBT THCS Trà Don, Huyện Nam Trà My 38
110 Trường PTDTBT THCS Trà Nam, Huyện Nam Trà My 33
111 Trường THCS Phan Châu Trinh, Huyện Thăng Bình 33
112 Trường PTDTBT THCS Trà Leng, Huyện Nam Trà My 33
113 Trường THCS Võ Thị Sáu, Huyện Tiên Phước 32
114 Trường PTDTBT THCS Trà Vân, Huyện Nam Trà My 32
115 Trường THCS Chu Văn An, Huyện Núi Thành 32
116 Trường THCS Điện Thắng Nam, Thị xã Điện Bàn 31
117 Trường THCS Nguyễn Huệ, Thành phố Tam Kỳ 29
118 Trường PTDTBT - THCS Trà Vinh, Huyện Nam Trà My 29
119 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Thị xã Điện Bàn 29
120 Trường THCS Nguyễn Du, Huyện Tiên Phước 28
121 Trường THCS Chu Văn An, Thành phố Tam Kỳ 28
122 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Huyện Thăng Bình 27
123 Trường PTDTNT THCS Hiệp Đức, Huyện Hiệp Đức 23
124 Trường THCS Lý Thường Kiệt, Thành phố Tam Kỳ 23
125 Trường THCS Phan Bội Châu, Huyện Hiệp Đức 19
126 Trường Trường THCS Lê Văn Tâm, Huyện Núi Thành 19
127 Trường PTDTBT THCS Trà Dơn, Huyện Nam Trà My 18
128 Trường THCS Lý Tự Trọng, Thị xã Điện Bàn 17
129 Trường THCS Lê Đình Dương, Thị xã Điện Bàn 16
130 Trường THCS Nguyễn Huệ, Huyện Bắc Trà My 16
131 Trường Phổ thông DTNT THCS Nam Giang, Huyện Nam Giang 16
132 Trường THCS Lê Văn Tám, Huyện Đông Giang 14
133 Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo, Huyện Hiệp Đức 13
134 Trường THCS Kim Đồng, Huyện Đông Giang 11
135 Trường TH&THCS Kim Đồng, Huyện Phước Sơn 10
136 Trường THCS Quế Phong, Huyện Quế Sơn 10
137 Trường THCS Nguyễn Du, Thị xã Điện Bàn 10
138 Trường THCS Lê Văn Tám, Thị xã Điện Bàn 10
139 Trường THCS Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang 9
140 Trường PTDTNT THCS Đông Giang, Huyện Đông Giang 8
141 Trường THCS Phú Thọ, Huyện Quế Sơn 7
142 Trường THCS Lương Thế Vinh, Huyện Duy Xuyên 6
143 Trường PTDTBT THCS Liên xã Ch'ơm - Gari, Huyện Tây Giang 6
144 Trường PTDTBT THCS Trà Cang, Huyện Nam Trà My 5
145 Trường TH và THCS Trần Quốc Toản, Huyện Tiên Phước 5
146 Trường PTDTBT THCS Trà Linh, Huyện Nam Trà My 4
147 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Núi Thành 4
148 Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn 4
149 Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Huyện Tây Giang 4
150 Trường THCS Ngô Quyền, Huyện Thăng Bình 3
151 Trường TH&THCS Nguyễn Trãi, Huyện Hiệp Đức 3
152 Trường THCS Quế Châu, Huyện Quế Sơn 3
153 Trường PTDTBT THCS Lê Hồng Phong, Huyện Bắc Trà My 3
154 Trường PTDTBT THCS La Ê - Chơ Chun, Huyện Nam Giang 3
155 Trường TH&THCS Phước Thành, Huyện Phước Sơn 2
156 Trường THCS Quế Xuân, Huyện Quế Sơn 2
157 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, Huyện Duy Xuyên 2
158 Trường TH&THCS Lê Hồng Phong, Huyện Hiệp Đức 2
159 Trường PTDTBT THCS Trà Kót, Huyện Bắc Trà My 2
160 Trường THCS Lê Lợi, Huyện Núi Thành 2
161 Trường THCS Tây Sơn, Huyện Đại Lộc 2
162 Trường THCS Chu Văn An, Huyện Hiệp Đức 2
163 Trường THCS Ngô Quyền, Huyện Duy Xuyên 2
164 Trường THCS Phan Chu Trinh, Thị xã Điện Bàn 2
165 Trường THCS Phan Châu Trinh, Huyện Núi Thành 2
166 Trường PTDTBT THCS LX La Dêê - Đắc Tôi, Huyện Nam Giang 2
167 Trường PTDTBT TH-THCS Long Túc, Huyện Nam Trà My 2
168 Trường THCS Phan Châu Trinh, Huyện Đông Giang 2
169 Trường THCS Nguyễn Thành Hãn, Huyện Duy Xuyên 1
170 Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Tây Giang 1
171 Trường PTDTBT THCS Trần Phú, Huyện Đông Giang 1
172 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Huyện Núi Thành 1
173 Trường THCS Quế Lộc, Huyện Nông Sơn 1
174 Trường THCS Lê Quang Sung, Huyện Duy Xuyên 1
175 Trường TH&THCS Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn 1
176 Trường THCS Lê Lợi, Huyện Thăng Bình 1
177 Trường PTDTBT THCS Trà Nú, Huyện Bắc Trà My 1
178 Trường THCS Phù Đổng, Huyện Duy Xuyên 1
179 Trường PTDTNT Nước Oa, Huyện Bắc Trà My 1
180 Trường PTDTBT THCS Phước Chánh, Huyện Phước Sơn 1
181 Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Huyện Bắc Trà My 1
182 Trường PTDTBT THCS cụm xã ChàVal-Zuôich, Huyện Nam Giang 1
183 Trường PTDTBT TH&THCS xã Dang, Huyện Tây Giang 1
184 Trường THCS Phan Bá Phiến, Huyện Núi Thành 1
185 Trường THCS Trần Quý Cáp, Huyện Núi Thành 1
186 Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Bắc Trà My 1
187 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Bắc Trà My 1
188 Trường THCS Trần Cao Vân, Thị xã Điện Bàn 1
189 Trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân, Huyện Bắc Trà My 1
190 Trường THCS Phan Bội Châu, Huyện Đông Giang 1
191 Trường PTDTBT TH&THCS Phước Kim, Huyện Phước Sơn 1
192 Trường THCS Quế Hiệp, Huyện Quế Sơn 1
193 Trường THCS Phương Đông, Huyện Bắc Trà My 1
194 Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt, Huyện Hiệp Đức 1
195 Trường THCS Trần Cao Vân, Huyện Duy Xuyên 0
196 Trường PTDTBT THCS LX Cà Dy - Tà Bhing, Huyện Nam Giang 0
197 Trường PTDTBT THCS Hoàng Văn Thụ, Huyện Bắc Trà My 0
198 Trường THCS Nguyễn Khuyến, Huyện Duy Xuyên 0
199 Trường PTDTBT THCS Đắc Pring-Đắc Pre, Huyện Nam Giang 0
200 Trường THCS Lý Thường Kiệt, Huyện Núi Thành 0
201 Trường THCS Quang Trung, Huyện Duy Xuyên 0
202 Trường TH&THCS Tà Pơơ, Huyện Nam Giang 0
203 Trường THCS Quang Trung, Huyện Núi Thành 0
204 Trường THCS Trần Hưng Đạo, Huyện Núi Thành 0
205 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Duy Xuyên 0
206 Trường PTDTBT TH&THCS Phước Lộc, Huyện Phước Sơn 0
207 Trường THCS Quế Ninh, Huyện Nông Sơn 0
208 Trường TH&THCS Zà Hung, Huyện Đông Giang 0
209 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Duy Xuyên 0
210 Trường TH&THCS Võ Thị Sáu, Huyện Phước Sơn 0
211 Trường THCS Phước Ninh, Huyện Nông Sơn 0
212 Trường TH&THCS xã Tư, Huyện Đông Giang 0
213 Trường THCS Quế Cường, Huyện Quế Sơn 0
214 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Hiệp Đức 0
215 Trường PTCS Quế Lâm 1, Huyện Nông Sơn 0
216 Trường THCS Trần Quý Cáp, Thị xã Điện Bàn 0
217 Trường THCS Quế Thuận, Huyện Quế Sơn 0
218 Trường TH&THCS Trần Cao Vân, Huyện Hiệp Đức 0
219 Trường PTCS Quế Lâm 2, Huyện Nông Sơn 0
220 Trường THCS Lê Ngọc Giá, Thị xã Điện Bàn 0
221 Trường THCS Quế Long, Huyện Quế Sơn 0
222 Trường THCS Lê Đình Chinh, Huyện Tiên Phước 0

Copyright © 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0235.3812550 - Fax : 0235.3812247
Designed by Netlinkvn.com - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282

Đang trực tuyến: 1
Tổng số lượt truy cập: 2255678