DANH SÁCH TRƯỜNG
STT TÊN TRƯỜNG SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Trường THCS Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ 1951
2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hội An 1832
3 Trường THCS Ông ích Khiêm, Thị xã Điện Bàn 1339
4 Trường THCS Kim Đồng, Thành phố Hội An 1117
5 Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện Đại Lộc 1053
6 Trường THCS Phan Tây Hồ, Huyện Phú Ninh 921
7 Trường THCS Chu Văn An, Huyện Duy Xuyên 898
8 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Phú Ninh 888
9 Trường THCS Phan Bội Châu, Huyện Đại Lộc 820
10 Trương THCS Võ Như Hưn, Thị xã Điện Bàn 809
11 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Tam Kỳ 778
12 Trường THCS Nguyễn Du, Huyện Đại Lộc 755
13 Trường THCS Nguyễn Hiền, Huyện Phú Ninh 738
14 Trường THCS Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ 738
15 Trường THCS Phan Bội Châu, Huyện Thăng Bình 665
16 Trường THCS Lương Thế Vinh, Huyện Phú Ninh 645
17 Trường THCS Lê Hồng Phong, Thành phố Tam Kỳ 631
18 Trường THCS Trần Phú, Huyện Phú Ninh 626
19 Trường THCS Mỹ Hoà, Huyện Đại Lộc 585
20 Trường THCS Phan Châu Trinh, Huyện Duy Xuyên 584
21 Trường THCS 19.8, Huyện Bắc Trà My 558
22 Trường THCS Trần Phú, Huyện Đại Lộc 551
23 Trường THCS Lý Thường Kiệt, Huyện Thăng Bình 547
24 Trường THCS Lê Quý Đôn, Huyện Thăng Bình 542
25 Trường THCS Nguyễn Hiền, Huyện Thăng Bình 534
26 Trường THCS Nguyễn Khuyến, Thành phố Tam Kỳ 516
27 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Thành phố Hội An 483
28 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Phú Ninh 480
29 Trường THCS Lý Tự Trọng, Huyện Tiên Phước 469
30 Trường THCS Nguyễn Du, Huyện Bắc Trà My 467
31 Trường THCS Tam Lộc, Huyện Phú Ninh 454
32 Trường THCS Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn 449
33 Trường THCS Phan Đình Phùng, Huyện Thăng Bình 425
34 Trường THCS Trần Quý Cáp, Huyện Thăng Bình 411
35 Trường THCS Lê Hồng Phon, Huyện Tiên Phước 405
36 Trường THCS Hoàng Diệu, Huyện Thăng Bình 373
37 Trường THCS Huỳnh Thị Lựu, Thành phố Hội An 372
38 Trường THCS Lê Quí Đôn, Huyện Duy Xuyên 364
39 Trường THCS Lê Quý Đôn, Huyện Phú Ninh 358
40 Trường THCS Nguyễn Khuyến, Huyện Núi Thành 346
41 Trường THCS Lý Tự Trọng, Huyện Đại Lộc 346
42 Trường THCS Quang Trung, Huyện Đại Lộc 344
43 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Huyện Thăng Bình 342
44 Trường THCS Lê Lợi, Huyện Đại Lộc 333
45 Trường THCS Chu Văn An, Huyện Phú Ninh 325
46 Trường THCS Quế Phú, Huyện Quế Sơn 320
47 Trường THCS Kim Đồng, Huyện Duy Xuyên 316
48 Trường THCS Phan Thúc Duyện, Thị xã Điện Bàn 312
49 Trường PTDTBT THCS Trà Mai, Huyện Nam Trà My 309
50 Trường THCS Chu Văn An, Huyện Thăng Bình 288
51 Trường PTDTBT THCS Trà Tập, Huyện Nam Trà My 273
52 Trường THCS Võ Thị Sáu, Huyện Đại Lộc 264
53 Trường THCS Lê Cơ, Huyện Tiên Phước 264
54 Trường THCS Nguyễn Du, Thành phố Hội An 262
55 Trường THCS Quế Trung, Huyện Nông Sơn 250
56 Trường THCS Kim Đồng, Huyện Đại Lộc 248
57 Trường THCS Thái Phiên, Thành phố Tam Kỳ 248
58 Trường THCS Quang Trung, Thị xã Điện Bàn 244
59 Trường THCS Nguyễn Huệ, Huyện Đại Lộc 239
60 Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện Núi Thành 221
61 Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Huyện Thăng Bình 218
62 Trường TH&THCS Phước Năng, Huyện Phước Sơn 216
63 Trường THCS Lê Quý Đôn, Huyện Tiên Phước 211
64 Trường THCS Nguyễn Khuyến, Thành phố Hội An 195
65 Trường TH&THCS Quang Trung, Thành phố Hội An 191
66 Trường THCS Lý Tự Trọng, Thành phố Tam Kỳ 185
67 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Huyện Bắc Trà My 181
68 Trường THCS Lý Thường Kiệt, Huyện Đại Lộc 172
69 Trường THCS Phan Bội Châu, Thành phố Hội An 168
70 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Huyện Đại Lộc 164
71 Trường THCS Kim Đồng, Huyện Núi Thành 163
72 Trường THCS Lê Văn Tám, Huyện Tiên Phước 143
73 Trường THCS Lương Thế Vinh, Huyện Núi Thành 135
74 Trường THCS Phan Châu Trinh, Huyện Phú Ninh 134
75 Trường THCS Quế An, Huyện Quế Sơn 130
76 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Thăng Bình 128
77 Trường PTDTNT Phước Sơn, Huyện Phước Sơn 125
78 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, Huyện Thăng Bình 123
79 Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện Tiên Phước 118
80 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Thăng Bình 118
81 Trường THCS Lê Quý Đôn, Huyện Đại Lộc 112
82 Trường THCS Trần Ngọc Sương, Huyện Tiên Phước 111
83 Trường THCS Lê Đình Chinh, Huyện Thăng Bình 110
84 Trường PTDTNT Nam Trà My, Huyện Nam Trà My 105
85 Trường THCS Lý Tự Trọng, Huyện Phước Sơn 98
86 Trường THCS Hoàng Diệu, Huyện Núi Thành 98
87 Trường THCS Lý Thường Kiệt, Thành phố Hội An 97
88 Trường THCS Chu Văn An, Thành phố Hội An 86
89 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Thị xã Điện Bàn 82
90 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Huyện Tiên Phước 80
91 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, Huyện Tiên Phước 78
92 Trường PTDTNT THCS Tây Giang, Huyện Tây Giang 68
93 Trường THCS Trần Cao Vân, Huyện Núi Thành 66
94 Trường THCS Trần Phú, Thị xã Điện Bàn 66
95 Trường TH&THCS Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn 64
96 Trường PTCS Quế Phước, Huyện Nông Sơn 63
97 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huyện Thăng Bình 58
98 Trường THCS Quế Minh, Huyện Quế Sơn 55
99 Trường THCS Trần Hưng Đạo, Huyện Đại Lộc 53
100 Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Huyện Thăng Bình 49
101 Trường THCS Phù Đổng, Huyện Đại Lộc 48
102 Trường THCS Đông Phú, Huyện Quế Sơn 48
103 Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc, Huyện Tây Giang 47
104 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗ, Huyện Tiên Phước 45
105 Trường THCS Mẹ Thứ, Huyện Đông Giang 44
106 Trường TH&THCS Phước Hòa, Huyện Phước Sơn 42
107 Trường THCS Quang Trung, Huyện Thăng Bình 42
108 Trường THCS Quang Trung, Huyện Tiên Phước 39
109 Trường PTDTBT THCS Trà Don, Huyện Nam Trà My 39
110 Trường THCS Phan Châu Trinh, Huyện Thăng Bình 34
111 Trường THCS Điện Thắng Nam, Thị xã Điện Bàn 34
112 Trường PTDTBT THCS Trà Leng, Huyện Nam Trà My 33
113 Trường PTDTBT THCS Trà Nam, Huyện Nam Trà My 33
114 Trường THCS Võ Thị Sáu, Huyện Tiên Phước 32
115 Trường PTDTBT THCS Trà Vân, Huyện Nam Trà My 32
116 Trường THCS Chu Văn An, Huyện Núi Thành 32
117 Trường THCS Nguyễn Huệ, Thành phố Tam Kỳ 29
118 Trường PTDTBT - THCS Trà Vinh, Huyện Nam Trà My 29
119 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Thị xã Điện Bàn 29
120 Trường THCS Chu Văn An, Thành phố Tam Kỳ 28
121 Trường THCS Nguyễn Du, Huyện Tiên Phước 28
122 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Huyện Thăng Bình 28
123 Trường THCS Lý Thường Kiệt, Thành phố Tam Kỳ 24
124 Trường PTDTNT THCS Hiệp Đức, Huyện Hiệp Đức 23
125 Trường THCS Phan Bội Châu, Huyện Hiệp Đức 19
126 Trường THCS Lý Tự Trọng, Thị xã Điện Bàn 19
127 Trường Trường THCS Lê Văn Tâm, Huyện Núi Thành 19
128 Trường PTDTBT THCS Trà Dơn, Huyện Nam Trà My 18
129 Trường Phổ thông DTNT THCS Nam Giang, Huyện Nam Giang 16
130 Trường THCS Lê Đình Dương, Thị xã Điện Bàn 16
131 Trường THCS Nguyễn Huệ, Huyện Bắc Trà My 16
132 Trường THCS Lê Văn Tám, Huyện Đông Giang 14
133 Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo, Huyện Hiệp Đức 13
134 Trường THCS Lê Văn Tám, Thị xã Điện Bàn 12
135 Trường THCS Kim Đồng, Huyện Đông Giang 11
136 Trường THCS Nguyễn Du, Thị xã Điện Bàn 10
137 Trường TH&THCS Kim Đồng, Huyện Phước Sơn 10
138 Trường THCS Quế Phong, Huyện Quế Sơn 10
139 Trường THCS Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang 9
140 Trường PTDTNT THCS Đông Giang, Huyện Đông Giang 9
141 Trường PTDTNT Nước Oa, Huyện Bắc Trà My 8
142 Trường THCS Phú Thọ, Huyện Quế Sơn 7
143 Trường THCS Lương Thế Vinh, Huyện Duy Xuyên 6
144 Trường PTDTBT THCS Liên xã Ch'ơm - Gari, Huyện Tây Giang 6
145 Trường TH và THCS Trần Quốc Toản, Huyện Tiên Phước 5
146 Trường PTDTBT THCS Trà Cang, Huyện Nam Trà My 5
147 Trường PTDTBT THCS Trà Linh, Huyện Nam Trà My 4
148 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Huyện Núi Thành 4
149 Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn 4
150 Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Huyện Tây Giang 4
151 Trường PTDTBT THCS La Ê - Chơ Chun, Huyện Nam Giang 3
152 Trường THCS Ngô Quyền, Huyện Thăng Bình 3
153 Trường TH&THCS Nguyễn Trãi, Huyện Hiệp Đức 3
154 Trường THCS Quế Châu, Huyện Quế Sơn 3
155 Trường PTDTBT THCS Lê Hồng Phong, Huyện Bắc Trà My 3
156 Trường THCS Phan Châu Trinh, Huyện Núi Thành 2
157 Trường THCS Phan Chu Trinh, Thị xã Điện Bàn 2
158 Trường THCS Phan Châu Trinh, Huyện Đông Giang 2
159 Trường PTDTBT THCS LX La Dêê - Đắc Tôi, Huyện Nam Giang 2
160 Trường PTDTBT TH-THCS Long Túc, Huyện Nam Trà My 2
161 Trường THCS Quế Xuân, Huyện Quế Sơn 2
162 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, Huyện Duy Xuyên 2
163 Trường TH&THCS Lê Hồng Phong, Huyện Hiệp Đức 2
164 Trường PTDTBT THCS Trà Kót, Huyện Bắc Trà My 2
165 Trường TH&THCS Phước Thành, Huyện Phước Sơn 2
166 Trường THCS Lê Lợi, Huyện Núi Thành 2
167 Trường THCS Chu Văn An, Huyện Hiệp Đức 2
168 Trường THCS Tây Sơn, Huyện Đại Lộc 2
169 Trường THCS Ngô Quyền, Huyện Duy Xuyên 2
170 Trường THCS Phan Bội Châu, Huyện Đông Giang 1
171 Trường PTDTBT TH&THCS Phước Kim, Huyện Phước Sơn 1
172 Trường THCS Phương Đông, Huyện Bắc Trà My 1
173 Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt, Huyện Hiệp Đức 1
174 Trường THCS Quế Hiệp, Huyện Quế Sơn 1
175 Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Tây Giang 1
176 Trường PTDTBT THCS Trần Phú, Huyện Đông Giang 1
177 Trường THCS Nguyễn Thành Hãn, Huyện Duy Xuyên 1
178 Trường THCS Quế Lộc, Huyện Nông Sơn 1
179 Trường THCS Lê Quang Sung, Huyện Duy Xuyên 1
180 Trường TH&THCS Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn 1
181 Trường THCS Lê Lợi, Huyện Thăng Bình 1
182 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Huyện Núi Thành 1
183 Trường PTDTBT THCS Trà Nú, Huyện Bắc Trà My 1
184 Trường THCS Phù Đổng, Huyện Duy Xuyên 1
185 Trường PTDTBT THCS Phước Chánh, Huyện Phước Sơn 1
186 Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Huyện Bắc Trà My 1
187 Trường PTDTBT THCS cụm xã ChàVal-Zuôich, Huyện Nam Giang 1
188 Trường PTDTBT TH&THCS xã Dang, Huyện Tây Giang 1
189 Trường THCS Phan Bá Phiến, Huyện Núi Thành 1
190 Trường THCS Trần Cao Vân, Thị xã Điện Bàn 1
191 Trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân, Huyện Bắc Trà My 1
192 Trường THCS Trần Quý Cáp, Huyện Núi Thành 1
193 Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Bắc Trà My 1
194 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Bắc Trà My 1
195 Trường THCS Trần Quý Cáp, Thị xã Điện Bàn 0
196 Trường THCS Quế Thuận, Huyện Quế Sơn 0
197 Trường TH&THCS Trần Cao Vân, Huyện Hiệp Đức 0
198 Trường PTCS Quế Lâm 1, Huyện Nông Sơn 0
199 Trường THCS Lê Ngọc Giá, Thị xã Điện Bàn 0
200 Trường THCS Quế Long, Huyện Quế Sơn 0
201 Trường THCS Lê Đình Chinh, Huyện Tiên Phước 0
202 Trường PTCS Quế Lâm 2, Huyện Nông Sơn 0
203 Trường THCS Trần Cao Vân, Huyện Duy Xuyên 0
204 Trường PTDTBT THCS LX Cà Dy - Tà Bhing, Huyện Nam Giang 0
205 Trường PTDTBT THCS Hoàng Văn Thụ, Huyện Bắc Trà My 0
206 Trường THCS Nguyễn Khuyến, Huyện Duy Xuyên 0
207 Trường PTDTBT THCS Đắc Pring-Đắc Pre, Huyện Nam Giang 0
208 Trường THCS Lý Thường Kiệt, Huyện Núi Thành 0
209 Trường THCS Quang Trung, Huyện Duy Xuyên 0
210 Trường TH&THCS Tà Pơơ, Huyện Nam Giang 0
211 Trường THCS Quang Trung, Huyện Núi Thành 0
212 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Duy Xuyên 0
213 Trường PTDTBT TH&THCS Phước Lộc, Huyện Phước Sơn 0
214 Trường THCS Trần Hưng Đạo, Huyện Núi Thành 0
215 Trường TH&THCS Zà Hung, Huyện Đông Giang 0
216 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Duy Xuyên 0
217 Trường TH&THCS Võ Thị Sáu, Huyện Phước Sơn 0
218 Trường THCS Quế Ninh, Huyện Nông Sơn 0
219 Trường TH&THCS xã Tư, Huyện Đông Giang 0
220 Trường THCS Quế Cường, Huyện Quế Sơn 0
221 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Hiệp Đức 0
222 Trường THCS Phước Ninh, Huyện Nông Sơn 0

Copyright © 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0235.3812550 - Fax : 0235.3812247
Designed by Netlinkvn.com - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282

Đang trực tuyến: 1
Tổng số lượt truy cập: 2276631