Cập nhật: 14:31:32 31/03/2023

Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ kết quả của các thí sinh và số lượng thí sinh tham dự của đơn vị để tính và xếp giải, trao thưởng, cụ thể:
1. Giải cá nhân
- Cơ cấu giải thưởng cho các cá nhân ở mỗi đợt thi gồm: 02 giải nhất, 04 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Tuy nhiên, tổng số giải thưởng tối đa không vượt quá 50% tổng số thí sinh tham gia dự thi.
2. Giải tập thể
- Cơ cấu dự kiến giải thưởng cho tập thể gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 06 giải Khuyến khích.
Tùy theo kết quả của thí sinh, Ban Tổ chức sẽ cân đối cơ cấu giải thưởng cho phù hợp. Mức khen thưởng thực hiện theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HDND.