Chào mừng bạn đến với Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” dành cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Cách tính giải thưởng
1. Giải cá nhân
Căn cứ dữ liệu xuất kết quả từ phần mềm thi của Ban Tổ chức thi:
- Thí sinh nào có số điểm hoàn thành bài thi cao nhất sẽ là người giành chiến thắng.
- Trường hợp các thí sinh có số điểm hoàn thành bằng nhau, thì sẽ lấy tiêu chí xét chọn ưu tiên theo thứ tự lần lược để xếp giải như sau:
+ Dự đoán tổng số người tham gia dự thi đúng hoặc gần đúng nhất;
+ Xét thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất;
+ Xét thời điểm đăng nhập dự thi sớm hơn đối với bài thi có số điểm cao nhất và thời gian hoàn thành ngắn nhất;
+ Số lần hoàn thành bài thi đạt 300 điểm nhiều hơn, hoặc số lần đạt điểm cao của 2 lần thi.
+ Trường hợp thí sinh đều đạt giải tại 2 đợt thi thì Ban Tổ chức sẽ chọn 01 giải cao nhất để trao thưởng.
2. Giải tập thể
- Số điểm tổng = Tỷ lệ % thí sinh tham gia của đơn vị (khối phòng) + Tổng điểm được quy đổi của thí sinh đạt từng giải.
Cụ thể:
+ Tỷ lệ % thí sinh tham gia = tổng số thí sinh tham gia (bình quân của các đợt thi)/tổng số thí sinh của toàn huyện. (Tỷ lệ % thí sinh tham gia được xem là số điểm cộng. Ví dụ: trường A tỷ lệ thí sinh tham gia là 70% tương ướng với 70 điểm).
+ Căn cứ kết quả đạt được của thí sinh, Ban Tổ chức sẽ quy đổi vị thứ đạt giải để tính điểm như sau: Mỗi thí sinh đạt giải Nhất được điểm quy đổi là 10
điểm; giải Nhì được 8 điểm; giải Ba được 6 điểm; giải Khuyến khích được 4 điểm.
- Vị thứ tổng điểm được xếp từ cao xuống thấp. Nếu có 2 hay nhiều đội có tổng điểm bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ xét thứ tự ưu tiên lần lược như sau: vị thứ 4 giải cá nhân cao hơn; có nhiều thí sinh đạt giải; số lượng thí sinh tham gia nhiều hơn cho cả 2 đợt; số lượng thí sinh tham gia nhiều hơn ở đợt 1, đợt 2.

 

TOP ĐƠN VỊ THAM GIA DỰ THI
TOP THÍ SINH THI CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT