Cập nhật: 08:14:19 10/10/2021

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời gian và một số nội dung tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” dành cho học sinh THPT năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 1995/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở  Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet” dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2021 (gọi tắt là Cuộc thi);

Theo nội dung kế hoạch, thời gian tổ chức Cuộc thi diễn ra trong 2 đợt và bắt đầu từ 06/10/2021. Tuy nhiên, trong thời gian này cần tập trung giải quyết nhiều công việc chuyên môn và điều chỉnh, bổ sung một số ứng dựng trong phần mềm thi nên đã ảnh hưởng đến thời gian tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch, do đó Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh nội dung tổ chức Cuộc thi, như sau:

1. Về thời gian điều chỉnh

- Đợt 1: Thời gian thi trong vòng 07 ngày bắt đầu từ 07h00 ngày 13/10/2021 đến 17h00 ngày 19/10/2021.

- Đợt 2: Thời gian thi trong vòng 07 ngày bắt đầu từ 07h00 ngày 21/10/2021 đến 17h00 ngày 27/10/2021.

2. Nội dung bổ sung và điều chỉnh

2.1. Ngoài các nội dung được nêu tại Phần III_mục 2 (phần cách thức thi) trong Kế hoạch số 1995/KH-SGDĐT, bổ sung thêm nội dung ràng buộc để tính kết quả như sau:

“Sau khi thí sinh tham gia trả lời tất cả số câu trắc nghiệm (30 câu) và bắt buộc phải trả lời một câu hỏi phụ dự đoán tổng số người tham gia dự thi của đợt thi và chọn “Nộp bài” để ghi nhận kết quả. Trường hợp hết thời gian làm bài thi, thí sinh không chọn “Nộp bài”, hệ thống sẽ tự động thoát và không ghi nhận kết quả cho lần thi đó, để tham gia dự thi thí sinh phải đăng nhập lại”.

2.2. Điều chỉnh nội dung tại Phần IV_mục 1.6 (phần Cách tính giải thưởng)_điểm a (Giải cá nhân) trong Kế hoạch số 1995/KH-SGDĐT, nội dung và thứ tự ưu tiên để xếp giải thưởng như sau:

Căn cứ dữ liệu xuất kết quả từ phần mềm thi của Ban Tổ chức thi:

- Thí sinh nào có số điểm hoàn thành bài thi cao nhất và trả lời câu hỏi phụ dự đoán tổng số người tham gia dự thi của đợt thi đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức sẽ là người giành chiến thắng.

- Trường hợp các thí sinh có số điểm hoàn thành và dự đoán tổng số người tham dự bằng nhau, thì sẽ xét chọn ưu tiên theo thứ tự như sau:

+ Xét thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất;

+ Xét thời điểm đăng nhập dự thi sớm hơn đối với bài thi có số điểm cao nhất và thời gian hoàn thành ngắn nhất;

+ Số lần hoàn thành bài thi đạt 300 điểm nhiều hơn, hoặc số lần đạt điểm cao của 3 lần thi.

+ Trường hợp thí sinh đều đạt giải tại 2 đợt thi thì Ban Tổ chức sẽ chọn 01 giải cao nhất để trao thưởng.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên - Pháp chế, số ĐT: 0235.3 831379.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị được biết và khẩn trương triển khai thực hiện.