Chào mừng bạn đến với thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
ĐỢT 2: TỪ NGÀY 07/10/2018 ĐẾN NGÀY 27/10/2018
Sở Tư pháp
Sở Giáo dục và Đào tạo
TOP TRƯỜNG THAM GIA
01

572 thí sinh

Trường THCS Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
02

584 thí sinh

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hội An
03

406 thí sinh

Trường THCS Ông ích Khiêm, Thị xã Điện Bàn
04

584 thí sinh

Trường THCS Kim Đồng, Thành phố Hội An
05

693 thí sinh

Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện Đại Lộc
TOP HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THAM GIA
01

3334 thí sinh

Huyện Đại Lộc
02

3096 thí sinh

Huyện Phú Ninh
03

2330 thí sinh

Thành phố Tam Kỳ
04

2670 thí sinh

Huyện Thăng Bình
05

2269 thí sinh

Thành phố Hội An
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ MỚI NHẤT

Lê Thị Đức


Lớp 6-Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
Thành phố Hội An

TRẦN VĂN ĐỤC


Lớp 8-Trường THCS Nguyễn Trãi
Huyện Đại Lộc

Đỗ Thị Mỹ Hạnh


Lớp 9-Trường THCS Đông Phú
Huyện Quế Sơn

Trần Thị Quyết


Lớp 9-Trường THCS Nguyễn Du
Thành phố Tam Kỳ

Trương Lan Hương


Lớp 6-Trường THCS Đông Phú
Huyện Quế Sơn

Vy Thị Đa


Lớp 9-Trường THCS Lê Quý Đôn
Huyện Thăng Bình

Bùi Như Quỳnh


Lớp 7-Trường THCS Chu Văn An
Thành phố Hội An

Nguyễn Khánh Ngọc


Lớp 7-Trường THCS Chu Văn An
Thành phố Hội An

hoàng thị hoa


Lớp 9-Trường THCS Quang Trung
Huyện Duy Xuyên

Hoàng Thị Thanh Hà


Lớp 9-Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
Thành phố Hội An

Nguyễn Mạnh Hùng


Lớp 9-Trường TH&THCS Quang Trung
Thành phố Hội An

lường văn khánh


Lớp 8-Trường THCS Đông Phú
Huyện Quế Sơn

Hoàng Tân THịnh


Lớp 8-Trường THCS Kim Đồng
Huyện Núi Thành

Đinh Xuân Sơn


Lớp 8-Trường THCS Đông Phú
Huyện Quế Sơn

Nguyen Hai Nam


Lớp 8-Trường THCS Kim Đồng
Huyện Núi Thành