Chào mừng bạn đến với Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet" dành cho học sinh THPT năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
ĐỢT 2: TỪ 7h00 NGÀY 16/10/2019 ĐẾN 17h00 NGÀY 31/10/2019
Sở Giáo dục và Đào tạo
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ MỚI NHẤT

Trần Lê Uyên My


Lớp 11-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Đinh Lê Phương Hiền


Lớp 11-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Trần Phước Anh Vũ


Lớp 11-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Nguyễn Chí Tùng


Lớp 12-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

nguyễn thị hoàng thịnh


Lớp 10-Trường THPT Nguyễn Trãi
Thành phố Hội An

lê sỹ hào


Lớp 10-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Phan Thị Đan Châu


Lớp 12-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Lê Nguyên Vy


Lớp 11-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Vũ Thị Nguyệt Quế


Lớp 10-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Nguyễn Thị Thanh Vân


Lớp 11-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Trần Đặng Minh Phương


Lớp 10-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Bùi Quang Duy


Lớp 10-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Nguyễn Thị Thanh Thảo


Lớp 11-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh


Lớp 10-Trường THPT Trần Hưng Đạo
Thành phố Hội An

Võ Huỳnh Minh Ngọc


Lớp 10-Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Thành phố Hội An