Chào mừng bạn đến với Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet" dành cho học sinh THPT năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
ĐỢT 2: TỪ 7h00 NGÀY 16/10/2019 ĐẾN 17h00 NGÀY 31/10/2019
Sở Giáo dục và Đào tạo
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ MỚI NHẤT

Võ Thị Vân


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn Trãi
Thành phố Hội An

Tơ Ngôl Thư


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Huyện Nam Giang

Nguyễn Công Duy


Lớp 10-Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu
Thị xã Điện Bàn

Trần Bảo Ân


Lớp 10-Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu
Thị xã Điện Bàn

Phát Xuân Quý


Lớp 12-Trường THPT Quang Trung
Huyện Đông Giang

Nguyễn Thị Hà


Lớp 10-Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển
Huyện Đại Lộc

Bling tú


Lớp 12-Trường THPT Nam Giang
Huyện Nam Giang

Bling Thị Tý


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Huyện Nam Giang

Ka Phu Mẩn


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Huyện Nam Giang

Nguyễn Thị Kim Uyên


Lớp 12-Trường THPT Hùng Vương
Huyện Thăng Bình

Hồ Thiện Đỉnh


Lớp 12-Trường THPT Hùng Vương
Huyện Thăng Bình

Nguyễn Thành Bảo Trân


Lớp 10-Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu
Thị xã Điện Bàn

Lê Hồng Bảo Trinh


Lớp 10-Trường PTDTNT Phước Sơn
Huyện Phước Sơn

tam hoang


Lớp 10-Trường PTDTNT Phước Sơn
Huyện Phước Sơn

Lưu Văn Thanh Huy


Lớp 10-Trường THPT Khâm Đức
Huyện Phước Sơn